photo

SPRINGSUMMER 2012
Photo: Soichiro Fukuda
Model: Shin Takeda